WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu wierzytelności pochodzących głównie z obrotu gospodarczego na terenie całej Polski, prowadzimy intensywną windykację bezpośrednią oraz negocjacje z dłużnikami zmierzające do polubownego zamknięcia spraw:

Zadzwoń do nas +48 508 323 485

pełna obsługa prawna przez cały okres windykacji

prowadzenie spraw sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego

analiza składników majątku oraz monitoring kontaktów handlowych dłużnika poprzedza pierwsze rozmowy z dłużnikiem

bezpośredni kontakt z dłużnikiem

intensywne negocjacje

aktywny udział w czynnościach komorniczych.

Samemu czy przy pomocy wyspecjalizowanej firmy?

Czy tworzyć własny dział windykacji, czy zatrudnić lub oddelegować dodatkowe osoby do monitorowania spływu należności? 

Te pytania bez wątpienia towarzyszą każdemu podmiotowi posiadającemu niezapłacone należności. Każda tego typu decyzja skutkuje powstaniem stałych kosztów obciążających przedsiębiorcę. 

Analizy rynku wskazują, że samodzielna windykacja w ramach działalności firmy wierzyciela,  znacznie wydłuża okres ewentualnej spłaty należności, ponieważ jest zawsze mniej skuteczna, niż działania profesjonalnego windykatora. Co za tym idzie tracimy czas i pieniądze, więc ostatecznie jest to forma droższa, niż zatrudnienie profesjonalnej firmy windykacyjnej.

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

Jak przekazać wierzytelność do windykacji?

Optymalną formą przekazania nam spraw jest kontakt osobisty z naszym przedstawicielem w siedzibie naszej firmy czy bezpośrednio u klienta.To zazwyczaj na tym etapie podejmowana jest decyzja o współpracy i ustalona zostaje wysokość przysługującego nam wynagrodzenia.

Istnieje również możliwość przesłania nam sprawy pocztą elektroniczną na adres:

 biuro@proinvest.org.pl lub za pomocą faksu : +48 32 42-43-236

WYWIAD GOSPODARCZY

Planujesz kontrakt z nowym partnerem?
Obawiasz się czy obecny partner będzie w stanie nadal wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych?
Zabezpiecz swój biznes i sprawdź go!

Zadzwoń do nas +48 508 323 485

Z wywiadu gospodarczego
korzystają klienci, którzy myślą
o biznesie odpowiedzialnie.

Nawiązując kontakty biznesowe, starają się jak najwięcej dowiedzieć o przyszłych partnerach. Weryfikując pewne informacje, można znacząco zmniejszyć ryzyko biznesowe, unikając podpisania umowy z niewypłacalnym podmiotem. Zawsze istnieje ryzyko trafienia na niewiarygodnego partnera, dlatego warto je minimalizować.

MONITORING PŁATNOŚCI

Trzymaj rękę na pulsie! Kontroluj płatności swoich kontrahentów! Monitoring płatności zapewnia Państwu stały nadzór nad terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów. Usługa pozwala zminimalizować opóźnienia w płatnościach, zmniejszyć koszty związane z windykacją należności oraz uniknąć ryzyka ich niewypłacalności.

Zadzwoń do nas +48 508 323 485

Monitoring tak jak wszystkie nasze usługi, jest wykonywany bardzo profesjonalnie, dlatego nie może zepsuć Państwa dotychczasowych relacji z klientami.

Co zyskujesz

PIENIĄDZE

Monitoring płatności znacząco poprawi płynność finansową Państwa firmy, zmniejszy ryzyko występowania przeterminowanych należności, a co za tym idzie ich nieprzyjemnych następstw, w tym również ciągnących się rozpraw sądowych.

ZAUFANIE

Regularne przypominanie o nadchodzących lub mijających terminach płatności działa mobilizująco na płatników, natomiast nie obciąża dodatkowymi obowiązkami załogi i pozwala skupić się na realizacji wyznaczonych zadań.

CZAS

Pokazuje firmę jako silnego, zdecydowanego partnera, dbającego o wszystkie aspekty biznesu.

pełna obsługa prawna przez cały okres windykacji

prowadzenie spraw sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego

analiza składników majątku oraz monitoring kontaktów handlowych dłużnika poprzedza pierwsze rozmowy z dłużnikiem

bezpośredni kontakt z dłużnikiem

intensywne negocjacje

aktywny udział w czynnościach komorniczych.

zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym sposobem na odzyskanie zamrożonego kapitału, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

Zadzwoń do nas +48 508 323 485

  • ​Szybkie otrzymanie pieniędzy, czyli poprawę płynności finansowej i kondycji swojej firmy.
  • Przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na firmę Proinvest, co zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności.
  • Proste zasady, wierzytelności, mogą wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.​
Skupujemy zarówno wierzytelności niewymagalne, jak i te, które są już przeterminowane i powinny zostać uregulowane przez dłużnika
  • różnego rodzaju umowy (np. umowy pożyczki)
  • weksle in blanco lub wypełnione
  • potwierdzone na piśmie przed dłużnika
  • przed skierowaniem do postępowania sądowego

Cena zakupywanego długu jest ściśle uzależniona od kondycji finansowej dłużnika, przeterminowania wierzytelności oraz posiadanej dokumentacji przez wierzyciela. Po wstępnej analizie dokonujemy wyceny oraz przedstawiamy Klientowi ofertę cenową, a w razie decyzji negatywnej – przedstawiamy najkorzystniejsze alternatywne rozwiązanie.