biuro@proinvest.org.pl | + 48 32 42-43-206 | + 48 508-323-485 / 9.00 -17.00
 • m

  Specjalizujemy się w odzyskiwaniu wierzytelności pochodzących głównie z obrotu gospodarczego na terenie całej Polski, prowadzimy intensywną windykację bezpośrednią oraz negocjacje z dłużnikami zmierzające do polubownego zamknięcia spraw:

  • analiza składników majątku oraz monitoring kontaktów handlowych dłużnika poprzedza pierwsze rozmowy z dłużnikiem;
  • bezpośredni kontakt z dłużnikiem;
  • intensywne negocjacje;
  • pełna obsługa prawna przez cały okres windykacji;
  • prowadzenie spraw sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego;
  • aktywny udział w czynnościach komorniczych.

  Badania rynkuSamemu, czy przy pomocy wyspecjalizowanej firmy?

  Czy tworzyć własny dział windykacji, czy zatrudnić lub oddelegować dodatkowe osoby do monitorowania spływu należności? Te pytania bez wątpienia towarzyszą każdemu podmiotowi posiadającemu niezapłacone należności. Każda tego typu decyzja skutkuje powstaniem stałych kosztów obciążających przedsiębiorcę. Analizy rynku wskazują, że samodzielna windykacja w ramach działalności firmy wierzyciela przybiera zazwyczaj formę windykacji telefonicznej i listownej – czyli zawsze mniej skutecznej, niż działania profesjonalnego windykatora, a więc i ostatecznie droższej, niż zatrudnienie firmy windykacyjnej.

   

  Jak przekazaćJak przekazać wierzytelność do windykacji?

  Optymalną formą przekazania nam spraw jest kontakt osobisty z naszym przedstawicielem
  w siedzibie naszej firmy czy bezpośrednio u klienta.To zazwyczaj na tym etapie podejmowana jest decyzja o współpracy i ustalona zostaje wysokość przysługującego nam wynagrodzenia.
  Istnieje również możliwość przesłania nam sprawy pocztą tradycyjną czy też elektroniczną na adres:
   biuro@proinvest.org.pl lub za pomocą faksu : +48 32 42-43-236
 • Monitoring

  Stały nadzór nad terminowym regulowaniem płatności
  kontrahentów wobec klienta,który znacząco zmniejszy koszty związane z ewentualną windykacją.

 • plus

  Sprzedaż wierzytelności jest najszybszym sposobem na odzyskanie zamrożonego kapitału. Skupujemy zarówno wierzytelności niewymagalne, jak i te, które są już przeterminowane i powinny zostać uregulowane przez dłużnika.

  Bez wątpienia jest to atrakcyjny sposób na pozyskanie środków niezbędnych do dalszej działalności przedsiębiorstwa, lecz w pewnych okolicznościach nie zawsze możliwy do zrealizowania, podstawowym wyznacznikiem decydującym o możliwości zakupu wierzytelności przez naszą firmę jest kondycja finansowa Państwa dłużnika, a więc im ona jest lepsza tym większe prawdopodobieństwo zakupu i mniejsze dyskonto-czyli różnica pomiędzy wartością wierzytelności a kwotą z
  apłaty za nią.
 • wywiad

  Wywiad gospodarczy uwzględnia w szczególności następujące zagadnienia:

  • weryfikacja firm/ kontrahentów,
  • ustalenia i raporty majątkowe,
  • identyfikacja ukrytych wad przedmiotu inwestycji,
  • produkty konkurencji,
  • szczegółowe raporty na wskazany temat,
  • informacje i analizy rynkowe,
  • wywiad rynkowy,
  • dokumentacja fotograficzna

  raportRaport majątkowy przedstawia aktualne składniki majątkowe posiadane przez firmę/osobę. Raport ten składa się z następujących elementów:

  • Weryfikacja/potwierdzenie danych rejestrowych/meldunkowych,
  • Powiązania kapitałowo–osobowe,
  • Udziały w spółkach kapitałowych/działalności gospodarcze,
  • Ustalenia dotyczące majątku ruchomego (pojazdy, maszyny, cenne aktywa, itp.)
  • Ustalenia dotyczące nieruchomości,
  • Treść ksiąg wieczystych,
  • Dokumentacja fotograficzna majątku,
  • Dodatkowe informacje zdobyte w toku badania (konta bankowe, środki finansowe, opinie analityków).