Wezwanie od Komornika lub Funduszu Sekurytyzacyjnego?

Nieuregulowane zobowiązania, czyli faktury, rachunki za Internet, czynsz, raty kredytu, są stałym elementem obrotu gospodarczego. Podmioty, które są właścicielami takich należności, aby nie „zaśmiecać” sobie wyniku finansowego sprzedają je najczęściej Otwartym Funduszom Sekurytyzacyjnym za ułamek wartości, tym samym czyszcząc sobie bilans i dając możliwość zarobku nabywcy pakietu wierzytelności. W takim pakiecie może być także Twoje zadłużenie, o sprzedaży którego Fundusz powinien Cię powiadomić. I tu właśnie zaczyna się rola naszej firmy.

Skoro znalazłeś się tutaj, to znaczy że szukasz wskazówek, co do kroków, jakie należy niezwłocznie podjąć, po otrzymaniu wezwania z takiej instytucji, a więc podpowiadamy:

  1. Takie powiadomienie,  najczęściej jest także wezwaniem do zapłaty, skontaktuj się z naszą firmą, a zrobimy wszystko co jest możliwe w majestacie prawa, aby uwolnić Cię od spłaty całej kwoty lub znacznie ją zredukować. Działamy na każdym etapie sprawy, tj. zaraz po wezwaniu przez Fundusz, na etapie postępowania sądowego, czy komorniczego.
  2. Musisz Pamiętać o szczegółach, zanotuj datę otrzymania pisma, ta informacja jest niezbędna, ponieważ musimy zachować terminy postępowania. 
  3. Mimo, że w zupełności przyznajesz, że takie zadłużenie istnieje, bo nie zapłaciłeś faktur, lub nie spłaciłeś pożyczki, może okazać się, że umowa jest nieważna, lub  fundusz sekurytyzacyjny nabył  wierzytelność w sposób bezskuteczny. Tu potrzebna jest analiza prawna danej sprawy, warto więc niezwłocznie się o nią zwrócić do profesjonalistów i skorzystać z ich wiedzy by podjąć decyzję kiedy dążyć do oddalenia powództwa, a kiedy próbować się dogadać.
Proinvest

Poniżej przedstawiamy studium przypadków naszych doświadczeń w tej kwestii, być może przekonają Państwo, że warto walczyć o swoją sprawę.

Zadzwoń do nas
+48 508 323 485

Klientka z Rydułtów, zapytała nas co ma robić w sytuacji gdy fundusz sekurytyzacyjny żąda od niej zapłaty długu pochodzącego od jej spadkodawcy, czyli ojca, a zaznaczyć trzeba że była ona jedynym spadkobiercą. Dług opiewał na kwotę ponad 100 tys. zł i klientka wskazała, że zapłaciła już część zobowiązania, bo fundusz straszył ją komornikiem. Po przeanalizowaniu dokumentów okazało się , że fundusz bezpodstawnie straszył klientkę komornikiem, ponieważ nie posiadał on tytuły egzekucyjnego (czyli prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku sądu), a na dodatek cała wierzytelność była przedawniona. Poradziliśmy klientce, żeby nie płaciła już żadnych należności funduszowi, oraz wysłaliśmy mu stosowne oświadczenie w temacie przedawnienia roszczeń których zapłaty się domagali. W wyniku naszej pracy fundusz odstąpił od dalszej windykacji oraz zobowiązał się do zwrotu pobranej kwoty.
Przypadek kolejnego klienta wyglądał w ten sposób, że o toczącej się wobec niego sprawie dowiedział się z egzekucji komorniczej, do której wobec niego doszło. Po wizycie u komornika, który zajął mu wynagrodzenie, klient dowiedział się, że e-sąd w Lublinie wydał wobec niego nakaz zapłaty o istnieniu którego nie miał zielonego pojęcia, bo od kilku lat mieszka pod innym adresem, a jak się okazało nakaz wysłano na stary adres. Aby pomóc klientowi, w pierwszej kolejności złożyliśmy do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu do nakazu zapłaty wraz ze sprzeciwem, a do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania klienta powództwo przeciw egzekucyjne wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń klienta poprzez zawieszenie egzekucji. E- sąd w Lublinie uwzględnił wniosek oraz prawidłowo wniesiony sprzeciw, co skutkowało umorzeniem postępowania, a w konsekwencji utratą mocy nakazu zdeponowanego u komornika który przeprowadził egzekucję wobec naszego klienta. Konsekwencją powyższego było umorzenie egzekucji w całości oraz zwrot niesłusznie pobranych kwot do naszego klienta przez fundusz. Komornik nie obciążał klienta żadnymi kosztami, natomiast zrobił to wobec funduszu. Tym sposobem udało się uratować klienta od egzekucji 65 tys. zł. Jeśli kontaktował się z Tobą jeden z funduszy sekurytyzacyjnych żądając zapłaty, nie czekaj na dalszy obrót sprawy, tylko skontaktuj się z nami.
Doradzamy jak się bronić,
wystarczy napisać lub zadzwonić

Zadzwoń do nas
+48 508 323 485