[quote align=”left” color=”#31a8d0″]WINDYKACJA POLUBOWNA

[/quote]
Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika na drodze prowadzonych negocjacji. Postępowanie polubowne sprzyja możliwości podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez dodatkowych formalności i co najważniejsze kosztów. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to najtańsza z metod odzyskiwania należności. Windykacje polubowną stosujemy na każdym etapie zaawansowania powierzonych nam spraw tj:przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego,w trakcie postępowania sądowego, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Jednakże co jest najważniejsze – warunkiem uzyskania pozytywnych efektów w postępowaniu polubownym jest przekazanie sprawy do windykacji w stosunkowo krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.
[divider scroll_text=””]

[quote align=”left” color=”#31a8d0″]WINDYKACJA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

[/quote]
Windykacja należności w postępowaniu sądowym ma na celu uzyskanie tytułu wykonawczego nakazującego dłużnikowi zapłatę należności. Postępowanie w tym trybie zostaje podjęte gdy windykacja polubowna nie doprowadziła do odzyskania należności. Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego firma nasza gromadzi niezbędne dokumenty, które następnie adwokat kieruje wraz z pozwem o zapłatę do właściwego sądu, jak również reprezentuje klienta przed sądem.W większości powierzonych nam spraw, firma nasza opłaca za klienta wpis sądowy, aby tym samym ten etap windykacji skrócić do niezbędnego minimum.
[divider scroll_text=””]

[quote align=”left” color=”#31a8d0″]WINDYKACJA W POSTEPOWANIU EGZEKUCYJNYM

[/quote]
Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem postępowania windykacyjnego. Postępowanie w trybie egzekucyjnym wszczyna się gdy postępowanie polubowne oraz sądowe nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Po uzyskaniu tytuł egzekucyjnego kierujemy sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji należności. W tym etapie postępowania bardzo ściśle współpracujemy z komornikiem prowadzącym egzekucję, starając się jak najszybciej wskazać mu majątek dłużnika zapewniający odzyskanie należności naszego klienta, zwłaszcza, że instytucja komornika polega na podejmowaniu działań na wniosek wierzyciela, co tym bardziej czyni naszą pracę ważną i niezbędną do właściwego zakończenia windykacji. W tym czasie miedzy innymi uczestniczymy w licytacjach majątku dłużnika jak również wyszukujemy potencjalnych nabywców na licytowane przez komornika mienie.

Dodaj komentarz